yamaha logo

FÖRBÄTTRA
DITT TV-LJUD

KÖP EN YAMAHA SOUNDBAR OCH FÅ PENGAR TILLBAKA

Gäller från 2020-05-15 till 2020-06-30

*Det slutliga CashBack-beloppet beror på produkt.
Bara en registrering per person
Se detaljerade villkor på:
Kampanjvillkor

Uppdaterad den 1:03 / 10-jun-2020

REGLER OCH VILLKOR FÖR CASHBACK KAMPANJ – ENDAST SOUNDBAR

 

ARTIKEL 1 - INITIATIVTAGARE 

1.1. Initiativtagare är Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22–34 i 25462 Rellingen, Tyskland (”Yamaha”). Kampanjen genomförs av Sales-Promotions, IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland (”Genomförande byrå”). 

1.2. Yamaha förbehåller sig rätten att dra tillbaka kampanjen när som helst. 

1.3 Genom att registrera sig godkänner Deltagaren dessa regler och villkor. 

ARTIKEL 2 - DELTAGARE 

2.1 Denna kampanj är endast öppen för privatkunder i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Storbritannien, Irland, Frankrike, Luxemburg, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Italien (”Deltagare”). Anställda på Yamaha, dess dotterbolag, deras familjer, företrädare eller andra parter som är direkt inblandade i denna kampanj är inte berättigade att delta. Deltagarna måste vara 18 år eller äldre. Kampanjen är endast öppen för Deltagare som har köpt en enhet som ingår i kampanjen under kampanjperioden. 

2.2. Yamaha förbehåller sig rätten att verifiera Deltagarens berättigande och/eller utesluta Deltagare efter eget gottfinnande när som helst och oavsett orsak. Återförsäljare får inte skicka in anspråk på sina kunders vägnar. 

ARTIKEL 3 - HUR DELTAR MAN 

3.1 Kampanjen är öppen för Deltagare som köper någon av de enheter som ingår i kampanjen och som listas i Artikel 4.1. För att vara berättigad till cashback måste Deltagaren köpa produkten i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Storbritannien, Irland, Frankrike, Luxemburg, Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Italien från en auktoriserad Yamaha-återförsäljare. Alla kombinerade produkter kan köpas vid olika tidpunkter men det måste ske inom kampanjperioden och göras från en deltagande handlare – inte från flera olika. 

3.2 Kampanjperiod: Inköp av kampanjprodukterna måste äga rum inom perioden 2020-05.15 till 2020-06-30. 

3.3 Inköpsdatumet är det fakturadatum som står på kvittot, eller i händelse av onlinebeställning, det orderdatum som bekräftas av handlaren. 

3.4 Kampanjen omfattar inte begagnade, renoverade eller rekonditionerade varor. 

3.5 Deltagaren kan göra anspråk på max en (1) berättigad produkt under kampanjperioden. Endast ett (1) anspråk kan göras per utvald produkt. Endast ett (1) anspråk kan göras per deltagare. Ett undantag: deltagaren kan kombinera sin köpta MusicCast BAR 40 med en MusicCast SUB 100. Om deltagaren köper en MusicCast SUB 100 är deltagaren berättigad att kräva cashback för (2) två kvalificerade produkter.
3.6 Registrering av enhet som ingår i kampanjen ska göras online via det formulär som är tillgängligt på https://europe.yamaha.com/cashback. Komplett ifyllda och korrekta formulär, tillsamman med en kopia på originalkvittot, måste ha mottagits senast 23:59 CET 2020-07-15 (”Registreringsperioden”). För att delta i kampanjen uppmanas Deltagaren att ange köparens fullständiga namn, hans/hennes bankkontoinformation, adressen till den deltagande återförsäljaren inkl. kvittot (om kampanjprodukten köpts i en fysisk butik) eller orderbekräftelse och faktura (om kampanjprodukten köpts i onlinebutik) samt kampanjenhetens serienummer. 

3.7 Varje cashback-anspråk får bara göras en gång och kan inte användas i samband med något annat kampanjerbjudande för den enhet som ingår i kampanjen enligt Artikel 4.1. 

3.8 Köpebeviset ska utgöras av ett fullt läsbart butikskvitto eller faktura som tydligt visar återförsäljarens namn, inköpsdatum produktnamn och inköpspris. Insänd dokumentation av detta returneras inte. 

3.9 Yamaha kommer att leverera specificerad cashback via BACS-överföring, inom 28 dagar efter att ditt anspråk validerats. 

ARTIKEL 4 – CASHBACK 

4.1 Cashback-erbjudandet och enheterna som ingår i kampanjen är följande: 

SEK

10,6

Model

Cash back Amount

YAS-107

100,00

YAS-109

150,00

YAS-207

200,00

ATS-2070

200,00

YAS-209

200,00

ATS-2090

200,00

MusicCast BAR 400

400,00

MusicCast BAR 40

400,00

ATS-4080

400,00

MusicCast BAR 40 + MC SUB 100

850,00

YSP-2700

650,00

YSP-5600

1.100,00

4.2 Cashback-erbjudandet kan inte utbytas mot kontanter.

4.3 Om cashback-betalningen skulle utgöra en beskattningsbar förmån, åligger skattskyldigheten mottagaren. Likaså om din bank skulle ta ut avgift, kommer sådan avgift att dras från cashback-beloppet.

4.4 I händelse av att köparen skulle returnera produkten till säljaren, är Deltagaren inte berättigad till cashback och alla anspråk därom kommer att avvisas. För att undanröja all tvekan påverkar denna klausul inte på något sätt köparens lagstadgade rättigheter eller garantier.

ARTIKEL 5 - DATA

Vid registreringen ska Deltagaren tillhandahålla personuppgifter som namn, adress et cetera, vilka lagras och bearbetas av Yamaha i syfte att administrera denna tävling och att skapa ett Yamaha Music-medlemskonto inklusive eventuell prenumeration på nyhetsbrev. Du kan invända mot användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Alla personuppgifter bearbetas av den Genomförande byrån endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part som utsetts att administrera kampanjen. I den mån tredjepartsleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter säkerställer vi att databearbetningsavtalet i enlighet med Artikel 28 i GDPR även efterlever tillämplig dataskyddslagstiftnin.

ARTIKEL 6 - FRISKRIVNING

6.1 Vi tar inget ansvar för förlorade anspråk eller för sådana anspråk som inte mottagits före stängningsdatum.

6.2 Anspråk som är ofullständiga eller oläsliga diskvalificeras. Det är Deltagarens ansvar att tillhandahålla all information som krävs för att anspråken ska kunna bearbetas.

6.3 Yamaha tar inget ansvar för kostnader som deltagaren ådragit sig i samband med kampanjen.

6.4 Yamaha tar inget ansvar för försenade anspråk avseende denna kampanj.

6.5 Yamaha tar inget ansvar för ouppfyllda anspråk orsakade av omständigheter som tillstöter av force majeure-karaktär (utanför Yamahas rimliga kontroll) och/eller händelser, utan någon av parternas förskyllan, som omöjliggör eller förhindrar nöjaktigt uppfyllande av anspråk.

6.6Yamaha förbehåller sig rätten att dra tillbaka kampanjen när som helst och/eller ändra regler och villkor utan att hållas skadeståndsansvarig.

ARTIKEL 7 - RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE

Dessa villkor regleras av lagarna i det land där du har köpt produkten och omfattas av den behöriga domstolen i det landet.